Podziękowania

Liczba odwiedzających: 417

Podziękowania !

Panu Arturowi Laskowskiem dyrektorowi Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” – za pierwsze zlecenie, polegające na reklamie Wszystkich imprez kulturalnych (koncerty, przedstawienia itp.), mające miejsce w ośrodku Kultury.

Chcemy serdecznie podziękować władzom samorządowym i gminnym panu Burmistrzowi Grzegorzowi Nowosielskiemu oraz Panu Staroście Bogdanowi Pągowskiemu, za wspieranie Spółdzielni i okazaną nam pomoc i życzliwość.