Napisali o nas

Liczba odwiedzających: 1365

Pomogli świadkowie i monitoring miejski (video)

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/13892-pomogli-świadkowie-i-monitoring-miejski

 

Radzyminiak WRZESIEŃ 2018 2/8

 

 

Uruchomiono monitoring miejski w Radzyminie

 

W naszym mieście jest bezpieczniej – działa już monitoring miejski. Dziś miało miejsce oficjalne otwarcie, jednak system był testowany od blisko trzech miesięcy, w czasie których dzięki kamerom wykryto około 350 naruszeń prawa. Obraz z kamer jest rejestrowany i monitorowany 24 godziny na dobę, a niepokojące przypadki zgłaszane Policji, która może interweniować natychmiast po zdarzeniu.

Na początku października br. Radzymin zakończył wdrożenie monitoringu miejskiego. Kamery były sukcesywnie instalowane od sierpnia, a cały system jest połączony siecią światłowodową i sterowany centralnie. Do końca września w trakcie próbnego działania urządzenia zarejestrowały około 350 wykroczeń, wypadków lub przestępstw, które były zgłoszone na Policję.

„Wiele kradzieży, przypadków dewastacji i naruszeń porządku publicznego było do tej pory niemożliwe do wykrycia, a monitoring pomaga stale poprawiać sytuację i zwiększać bezpieczeństwo w naszym mieście” – powiedział Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina. „Monitoring działa przez całą dobę, pozwala rejestrować i przechowywać dokumentację zdarzeń i informować Policję w momencie wystąpienia zdarzenia. Już podczas testów przekonaliśmy się, że jest skuteczny, a mieszkańcy zauważają wzrost poczucia bezpieczeństwa.”

W Radzyminie w newralgicznych punktach miasta zainstalowano ponad trzydzieści kamer, z których obraz przekazywany jest do centrum monitoringu. Tam przez 24 godziny na dobę operatorzy na bieżąco monitorują na ekranach sytuację w mieście i powiadamiają policję o podejrzanych zdarzeniach, dzięki czemu interwencje służb mogą być natychmiastowe. Wszystkie nagrania z kamer są przechowywane na bezpiecznych serwerach na potrzeby ewentualnych dochodzeń policyjnych. System zakłada też pełen zakres ochrony danych osobowych – do nagrań z monitoringu mają dostęp wyłącznie uprawnione osoby z centrum monitoringu i Policji.

Nadkomisarz Rafał Trzaskoma, komendant Komisariatu Policji w Radzyminie stwierdził: „Gmina Radzymin stworzyła narzędzie, które skutecznie pomaga Policji w ograniczeniu zdarzeń najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. Przykład z ostatnich dni – dzięki monitoringowi ujęliśmy przestępcę ściganego listem gończym. Trzeba jednak pamiętać, że zainstalowanie systemu o tak wysokiej jakości to tylko pierwszy krok w trwałym podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Drugim jest czynnik ludzki, czyli dobra współpraca policjantów i pracowników monitoringu.”

System jest obsługiwany przez przeszkolonych pracowników Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Szron”, która podobny system obsługuje już w Wyszkowie. Pod względem rozwiązań technicznych i zabezpieczeń radzymińska sieć monitoringu należy do najnowocześniejszych systemów tego typu w Polsce. Na zlecenie Gminy Radzymin wykonało ją Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., firma z dużym doświadczeniem w budownictwie telekomunikacyjnym i teleinformatycznym, która podobne systemy wykonała już m.in. w Markach.

Przy całej swojej nowoczesności i rejestrowaniu stanu bezpieczeństwa w mieście przez 24 godziny na dobę monitoring jest rozwiązaniem wydajnym ekonomicznie: miesięczny koszt utrzymania monitoringu miejskiego w Radzyminie nie przekracza połowy miesięcznych kosztów funkcjonowania straży miejskiej w latach ubiegłych. Jego wdrożenie jednorazowo kosztowało gminę ok. 990,5 tys. złotych. „Pieniądze wydane na bezpieczeństwo mieszkańców zwrócą się po wielokroć w postaci wzrostu jakości życia i zapobiegania przestępstwom. Już sama obecność kamer działa jak ostrzeżenie, a kara za zarejestrowany czyn niezgodny z prawem jest bardziej nieuchronna.” – mówi burmistrz Krzysztof Chaciński. „Uruchomienie monitoringu jest spełnieniem kolejnej obietnicy, którą złożyłem mieszkańcom, obejmując urząd.”

Radzymińska sieć monitoringu obejmuje na razie kluczowe punkty na terenie miasta, ale potrzeby są znacznie większe. Dlatego planowane jest rozszerzanie monitoringu o kolejne ważne miejsca w całej gminie, także na terenach wiejskich, w miarę rozwoju sieci światłowodów i dostępności mobilnej łączności teleinformatycznej. Możliwy i brany pod uwagę jest również rozwój systemu poprzez wdrażanie zaawansowanych aplikacji informatycznych, takich jak automatyczne identyfikowanie tablic rejestracyjnych czy wykrywanie nietypowych zachowań.

 

 

Tygodnik Wyszkowiak – Nr 25/2009

 

Strona internetowa WOK Hutnik – 30 czerwca 2009

 

Magazyn Gmina niepełnosprawnym – 8/2007