Aktualności

Liczba odwiedzających: 1598

Pomogli świadkowie i monitoring miejski (video)

 

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/13892-pomogli-%C5%9Bwiadkowie-i-monitoring-miejski

 

 

Kradzież ze sklepu udaremniona dzięki gminnemu systemowi monitoringu

 

Na początku listopada gminny system monitoringu zarejestrował, jak złodzieje kradną towar z jednego ze sklepów w centrum handlowym w Radzyminie. Zobaczcie co się dzieje po przekazaniu zgłoszenia z monitoringu na Policję ... System monitoringu działa w gminie Radzymin od października 2017 r. W kluczowych miejscach w mieście i na terenach wiejskich działa obecnie ponad 40 kamer, które 24 godziny na dobę przekazują obraz do gminnego Centrum Monitoringu i na Policję. Co miesiąc kilkaset zaobserwowanych wykroczeń i naruszeń porządku jest zgłaszanych Policji. Nagrania z monitoringu wspierają też funkcjonariuszy w prowadzonych dochodzeniach. Gminny monitoring pozwala wychwycić takie zdarzenia, jak wykroczenia i wypadki drogowe, naruszenia porządku publicznego, kradzieże, przypadki dewastacji, a czasem przestępstwa. Co miesiąc dzięki monitoringowi wykrywanych jest średnio około trzystu zdarzeń, które wymagają interwencji. Większość z nich jest zgłaszana Policji. Materiały z monitoringu są również udostępniane policjantom w związku z prowadzonymi przez nich dochodzeniami i postępowaniami. Policja ma też możliwość stałego podglądu obrazu z kamer monitoringu. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Centrum Monitoringu a Policją skuteczniej są wykrywane i karane niepożądane zachowania i wzrasta bezpieczeństwo mieszkańców. W przypadku wykroczeń drogowych i naruszeń porządku, zarejestrowanych przez monitoring, na miejsce zdarzenia najczęściej wysyłany jest policyjny patrol, który nakłada na sprawców mandaty. Policja interweniuje w miarę dostępnych sił i środków. W niektórych lokalizacjach oprócz kamer zamontowano również głośniki, przez które dyżurny z Centrum Monitoringu może upomnieć sprawców zakłócania porządku. W ten sposób są przykładowo upominane osoby, które niewłaściwie się zachowują, np. spożywają alkohol, śmiecą, itp., w parkach lub na terenie gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, np. na placach zabaw i boiskach w Ciemnem czy Załubicach. Niejednokrotnie stosowano upomnienia głosowego wobec młodzieży, która jeździ rowerami lub hulajnogami po tarasach Domku Ogrodnika, gdzie obowiązuje zakaz wjeżdżania takimi pojazdami. W większości przypadków interwencje głosowe są skuteczne – napomniane osoby stosują się do poleceń i zaprzestają niewłaściwych zachowań. Przyczynia się to do lepszego zachowania porządku w gminie, jak również odciąża Policję.

Więcej informacji na: https://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=3&strona=1&schemat=0

 

W roku 2019 Spółdzielnia prowadzi obsługę monitoringu wizyjnego gminy Radzymin w związku z realizacją  ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ : „Poprawa poziomu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Gminy Radzymin poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego- obsługa systemu monitoringu wizyjnego.”

Na podstawie konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radzymina

Obsługą monitoringu zajmuje 5 osób w tym 4 osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności.

 

Radzymin bezpieczniejszy pod okiem kamer :)

 

 

https://www.zyciepw.pl/monitoring-miejski-w-radzyminie-uruchomiony-informacja-prasowa

 

 

Uruchomiono monitoring miejski w Radzyminie

 

W naszym mieście jest bezpieczniej - działa już monitoring miejski. Dziś miało miejsce oficjalne otwarcie, jednak system był testowany od blisko trzech miesięcy, w czasie których dzięki kamerom wykryto około 350 naruszeń prawa. Obraz z kamer jest rejestrowany i monitorowany 24 godziny na dobę, a niepokojące przypadki zgłaszane Policji, która może interweniować natychmiast po zdarzeniu.

Na początku października br. Radzymin zakończył wdrożenie monitoringu miejskiego. Kamery były sukcesywnie instalowane od sierpnia, a cały system jest połączony siecią światłowodową i sterowany centralnie. Do końca września w trakcie próbnego działania urządzenia zarejestrowały około 350 wykroczeń, wypadków lub przestępstw, które były zgłoszone na Policję.

„Wiele kradzieży, przypadków dewastacji i naruszeń porządku publicznego było do tej pory niemożliwe do wykrycia, a monitoring pomaga stale poprawiać sytuację i zwiększać bezpieczeństwo w naszym mieście” – powiedział Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina. „Monitoring działa przez całą dobę, pozwala rejestrować i przechowywać dokumentację zdarzeń i informować Policję w momencie wystąpienia zdarzenia. Już podczas testów przekonaliśmy się, że jest skuteczny, a mieszkańcy zauważają wzrost poczucia bezpieczeństwa.”

 

W Radzyminie w newralgicznych punktach miasta zainstalowano ponad trzydzieści kamer, z których obraz przekazywany jest do centrum monitoringu. Tam przez 24 godziny na dobę operatorzy na bieżąco monitorują na ekranach sytuację w mieście i powiadamiają policję o podejrzanych zdarzeniach, dzięki czemu interwencje służb mogą być natychmiastowe. Wszystkie nagrania z kamer są przechowywane na bezpiecznych serwerach na potrzeby ewentualnych dochodzeń policyjnych. System zakłada też pełen zakres ochrony danych osobowych – do nagrań z monitoringu mają dostęp wyłącznie uprawnione osoby z centrum monitoringu i Policji.

Nadkomisarz Rafał Trzaskoma, komendant Komisariatu Policji w Radzyminie stwierdził: „Gmina Radzymin stworzyła narzędzie, które skutecznie pomaga Policji w ograniczeniu zdarzeń najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. Przykład z ostatnich dni – dzięki monitoringowi ujęliśmy przestępcę ściganego listem gończym. Trzeba jednak pamiętać, że zainstalowanie systemu o tak wysokiej jakości to tylko pierwszy krok w trwałym podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Drugim jest czynnik ludzki, czyli dobra współpraca policjantów i pracowników monitoringu.”

System jest obsługiwany przez przeszkolonych pracowników Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Szron”, która podobny system obsługuje już w Wyszkowie. Pod względem rozwiązań technicznych i zabezpieczeń radzymińska sieć monitoringu należy do najnowocześniejszych systemów tego typu w Polsce. Na zlecenie Gminy Radzymin wykonało ją Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., firma z dużym doświadczeniem w budownictwie telekomunikacyjnym i teleinformatycznym, która podobne systemy wykonała już m.in. w Markach.

Przy całej swojej nowoczesności i rejestrowaniu stanu bezpieczeństwa w mieście przez 24 godziny na dobę monitoring jest rozwiązaniem wydajnym ekonomicznie: miesięczny koszt utrzymania monitoringu miejskiego w Radzyminie nie przekracza połowy miesięcznych kosztów funkcjonowania straży miejskiej w latach ubiegłych. Jego wdrożenie jednorazowo kosztowało gminę ok. 990,5 tys. złotych. „Pieniądze wydane na bezpieczeństwo mieszkańców zwrócą się po wielokroć w postaci wzrostu jakości życia i zapobiegania przestępstwom. Już sama obecność kamer działa jak ostrzeżenie, a kara za zarejestrowany czyn niezgodny z prawem jest bardziej nieuchronna.” – mówi burmistrz Krzysztof Chaciński. „Uruchomienie monitoringu jest spełnieniem kolejnej obietnicy, którą złożyłem mieszkańcom, obejmując urząd.”

Radzymińska sieć monitoringu obejmuje na razie kluczowe punkty na terenie miasta, ale potrzeby są znacznie większe. Dlatego planowane jest rozszerzanie monitoringu o kolejne ważne miejsca w całej gminie, także na terenach wiejskich, w miarę rozwoju sieci światłowodów i dostępności mobilnej łączności teleinformatycznej. Możliwy i brany pod uwagę jest również rozwój systemu poprzez wdrażanie zaawansowanych aplikacji informatycznych, takich jak automatyczne identyfikowanie tablic rejestracyjnych czy wykrywanie nietypowych zachowań.