Kradzież ze sklepu udaremniona dzięki gminnemu systemowi monitoringu

Data: 27.03.2021 r., godz. 00.00    1314
Kradzież ze sklepu udaremniona dzięki gminnemu systemowi monitoringu

Na początku listopada gminny system monitoringu zarejestrował, jak złodzieje kradną towar z jednego ze sklepów w centrum handlowym w Radzyminie. Zobaczcie co się dzieje po przekazaniu zgłoszenia z monitoringu na Policję … System monitoringu działa w gminie Radzymin od października 2017 r. W kluczowych miejscach w mieście i na terenach wiejskich działa obecnie ponad 40 kamer, które 24 godziny na dobę przekazują obraz do gminnego Centrum Monitoringu i na Policję. Co miesiąc kilkaset zaobserwowanych wykroczeń i naruszeń porządku jest zgłaszanych Policji. Nagrania z monitoringu wspierają też funkcjonariuszy w prowadzonych dochodzeniach. Gminny monitoring pozwala wychwycić takie zdarzenia, jak wykroczenia i wypadki drogowe, naruszenia porządku publicznego, kradzieże, przypadki dewastacji, a czasem przestępstwa. Co miesiąc dzięki monitoringowi wykrywanych jest średnio około trzystu zdarzeń, które wymagają interwencji. Większość z nich jest zgłaszana Policji. Materiały z monitoringu są również udostępniane policjantom w związku z prowadzonymi przez nich dochodzeniami i postępowaniami. Policja ma też możliwość stałego podglądu obrazu z kamer monitoringu. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Centrum Monitoringu a Policją skuteczniej są wykrywane i karane niepożądane zachowania i wzrasta bezpieczeństwo mieszkańców. W przypadku wykroczeń drogowych i naruszeń porządku, zarejestrowanych przez monitoring, na miejsce zdarzenia najczęściej wysyłany jest policyjny patrol, który nakłada na sprawców mandaty. Policja interweniuje w miarę dostępnych sił i środków. W niektórych lokalizacjach oprócz kamer zamontowano również głośniki, przez które dyżurny z Centrum Monitoringu może upomnieć sprawców zakłócania porządku. W ten sposób są przykładowo upominane osoby, które niewłaściwie się zachowują, np. spożywają alkohol, śmiecą, itp., w parkach lub na terenie gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, np. na placach zabaw i boiskach w Ciemnem czy Załubicach. Niejednokrotnie stosowano upomnienia głosowego wobec młodzieży, która jeździ rowerami lub hulajnogami po tarasach Domku Ogrodnika, gdzie obowiązuje zakaz wjeżdżania takimi pojazdami. W większości przypadków interwencje głosowe są skuteczne – napomniane osoby stosują się do poleceń i zaprzestają niewłaściwych zachowań. Przyczynia się to do lepszego zachowania porządku w gminie, jak również odciąża Policję.